Нашия екип

Кирил Карагьозов
Кирил Карагьозов
Основател
Кристин Карагьозова
Кристин Карагьозова
Управител
kristin.karagyozova@gmail.com management@offismart-bg.com
Петя Карагьозова
Петя Карагьозова
Асистент Управител
petya.karagyozova@gmail.com management@offismart-bg.com
Доротея Драгнева
Счетоводство
917 56 91
accounting@offismart-bg.com
Галина Гатева
Отдел продажби
917 56 92
galia@offismart-bg.com
Боряна Попова
Книжарница OFFISMART
08 999 888 07
boriana@offismart-bg.com
Боряна Кривачкова
Отдел продажби
08 999 88 14
borqna@offismart-bg.com
Галина Климович
Oтдел продажби
08 999 888 17
klimovich.galina@offismart-bg.com